Logo UNEA Header

Nieuws

Amfitheater update: er is weer hard gewerkt aan de 'regiehut'bovenop de tribune door Dennis en Marco. Aan de ene kant vind je straks een raam voor de regie voor de voorstellingen in het amfitheater. Aan de tegenovergestelde kant een raam voor het wedstrijdsecretariaat van sportevenementen op het beachveld. En zo komen we steeds een stap verder in de realisatie van het Amfitheater 'De Strubben'.
regiehokregiehok publiek

amfi

Amfitheater "de Strubben"

Op het voormalig korfbalveld is het Amfitheater "de Strubben"aan het verrijzen. We spelen nu al weer een paar jaar op dit openluchtterein. Jaren geleden heeft Schoonloo aan het project Jouw idee, Mijn idee geld gekregen van de gemeente Aa en Hunze voor het realiseren van het amfitheater. Voordat dat allemaal gerealiseerd kon worden ging er heel wat aan vooraf. Maar als we wat willen, dan komt het er ook. En zo ontstaat er nu op het terrein toch ons felbegeerde amfitheater met een prachtig aangelegde tribune met rondom wat heuvels waartussen gespeeld wordt. Hieronder een stukje over de realisatie van het plan.aanleg amfi

bouw amfibouwbouw amfitheater

Van Brainstormen naar realisatie.

-Het realiseren van een Openlucht & Amfitheater ‘De Strubben’. Het plan zou uitgevoerd kunnen worden op het voormalig korfbalveld te Schoonloo. Het zou toegang moeten geven aan ‘liefhebbers’ van sport, spel, theater en muziek. Inwoners van Schoonloo en omliggende dorpen, recreanten en passanten zouden de gebruikers worden. Het plan zou een multifunctionele inrichting moeten krijgen en mensen bijeen brengen voor ontspanning / inspanning en vermaak. Het zou dan ook de leefbaarheid in het dorp Schoonloo positief beïnvloeden.

Openlucht en Amfitheater ‘De Strubben’

-In 2013 onstond het idee vanuit de Belangen Vereniging Schoonloo om meer invulling te geven aan het voormalig korfbal veld aan de rand van Schoonloo grenzend aan het natuurgebiedje De Strubben. Het perceel was van de Gemeente Aa en Hunze en sinds jaar en dag verhuurd aan de Boermarke Schoonloo. Sinds 1995 werd hier al beachvolleybal gespeeld en er was plaats voor enkele pony`s.

-Er werd een commissie gevormd en voorzichtig werden er schetsen gemaakt en gebrainstormd wat de mogelijkheden waren. In 2014 op een jaarvergadering van de Belangen Vereniging werd het plan voorgelegd aan de aanwezige leden. Het plan werd positief ontvangen en de commissie kreeg groen licht! Vol goede moed trok de commissie ten strijde en er volgden mee- en tegenvallers.

-Bij de gemeente werd het plan ook positief ontvangen en er werd zelf een prijs in de wacht gesleept in het kader van ‘Jou idee samen uitvoeren’. Dit gaf de burger moed! Ook viel het plan bij de provincie Drenthe in goede aarde maar de financiële bijdrage bleef eerst achterwege. Via de Heidemy – Arcadis werd het plan gefinetuned en er werden diverse pogingen gedaan om meer geld te genereren. Verschillende pogingen om het budget te vergroten werden niet gehonoreerd. Het bleek financieel niet haalbaar om het plan vlot te trekken en het werd stil. Ook hadden enkele commissie leden te kennen geven omwille van tijdgebrek hun inzet te willen beëindigen. Besloten werd om het plan voorlopig in de koelkast te zetten met de deur op een kier.

-Halverwege 2018 keerde het tij! Door een wegverbetering en het realiseren van een fietspad in de directe nabijheid van Schoonloo kwam er de mogelijkheid om voordelig grond te verkrijgen om de heuvels op het terrein te creëren. De commissie werd met drie vrijwilligers uitgebreid en het plan kwam weer volledig uit de koelkast. Het vergunningstraject werd weer opgepakt en een subsidie werd uiteindelijk verkregen van gemeente Aa en Hunze, de provinciale regeling Vitaal Platteland Dorpsinitiatieven en het gebiedsfonds Drentsche Aa. Begin 2019 werd begonnen met het realiseren van ons Openlucht en Amfitheater.

-Het eerste doel en resultaat ‘de tribune’ is medio 2019, dankzij de inzet van veel vrijwilligers en bedrijven bijna gerealiseerd! De eerst opvoering van UNEA zal plaats vinden op 5 6 en 7 juli. Het Beachvolleybal toernooi zal plaats vinden op 25 augustus 2019. De verdere afwerking van het Amfitheater zal gaan plaatsvinden in het komende jaar!